President Erdoğan reiterates the operation signal to Qandil